På arbejdspladserne og i skolerne er grønne omgivelser vigtige, for vores sundhed. Jo mere vegetation, jo bedre sundhedstilstand. Det er ikke kun at plante en masse grønt omkring boliger, skoler og arbejdspladser. Der skal være kvalitet og oplevelsesmæssig værdi i landskabsarkitekturen. Værdi som brugerne finder tiltrækkende. Specielt mennesker i byerne har et stort behov for forskellige rumlige oplevelsesværdier i de grønne områder. Gentagen forskning har fokuseret på at der kan opsættes 8 rumlige oplevelsesværdier – også kaldt de 8 oplevelseskarakterer: Artsrigt, fredfyldt, åbent, socialt, rumdannende, trygt, kulturelt og vildt.

Hvis et grønt areal indeholder flere af disse oplevelsesværdier, er arealet oftest mere populært og mere besøgt, end et grønt område som kun har en eller få af oplevelsesværdierne. Dette betyder ikke at det skal være et planlægningsmål at indarbejde alle 8 karakterer i alle grønne områder. Det har dog vist sig, at tilstedeværelsen af nogle af disse naturværdier i kombination, har stor indflydelse på bybefolkningens sundhed. Disse 3 oplevelsesværdier er: Trygt, fredfyldt og vildt.

Annie kommer gerne ud i private virksomheder, foreninger, institutioner, aftenskoler. Her vil jeg gerne fortælle om de 8 naturværdier og hvordan naturbaseret terapi kan hjælpe på vores mentale tilstand. Eksempelvis at naturbaseret terapi er en vigtig medspiller når virksomhedernes medarbejdere skal holde sig mentalt sunde.

Annie har i sit masterstudie fået kompetencer i at indrette grønne områder så de virker afstressende. Hun vil derfor gerne hjælpe virksomheder med at indrette deres grønne områder, så medarbejderne kan stresse af i virksomhedens udearealer.