Min historie:

Da jeg tilbage i 1993 blev uddannet autoriseret fysioterapeut glædede jeg mig til at skulle ud og hjælpe mennesker til et godt og sundt liv.

Hurtigt måtte jeg erkende, at det var svært at fjerne kroniske smerter. De redskaber jeg havde lært på uddannelsen hjalp ikke. Ja, sommetider blev smerterne værre når klienten havde været hos mig.

Når det handlede om akutte smerter var der ikke noget problem at hjælpe folk. Men de kroniske smerter (smerter mere end 3 md.) var betydelig mere problematiske at afhjælpe.

I 1998 valgte jeg at tage en 3 årig uddannelse til personlig udviklings konsulent på ID-Academy. Jeg ville have et  større indblik i,  hvordan vores følelser og tanker påvirker vores liv og helbred.

Jeg fik her nogle spændende kognitive redskaber,  som jeg personligt har haft stor gavn af i årene der er gået. Jeg lærte bl. a. hvor meget kognition/perception ( måden vi tænker) betyder for vores liv som helhed.

I 2015 deltog jeg på et stort  kursus i smertetackling. Her fik jeg bekræftet, at kroniske smerter er langt, langt mere end de fysiske smerter. Eksempelvis kan stress, angst og depression udløse kroniske smerter.

Senest har jeg taget en Master i Naturbaseret Terapi og Sundhedsfremme på Københavns Universitet.

At kunne bruge naturen som en bro mellem det fysiske og det psykiske har været en stor hjælp og glæde for mig i min praksis. Der er evidens for at naturen har en positiv virkning på vores mentale sundhed. Det kan jeg tydelig mærke hos mine klienter.

“Jeg kan ikke forklare hvad der sker, men det hjælper” siger de ofte.

Fysioterapi i kombination med naturbaseret terapi:

Fysioterapi i kombination med naturbaseret terapi er et godt bud på en helhedsorienteret behandling. En helhedsorienteret behandling der har evidens både i den fysiske tilgang og i den mentale tilgang.

Jeg er inspireret af:

Den internationalt anerkendte cellebiolog, Bruce Lipton. Han har bl.a. skrevet bogen Cellernes Intelligens.

Bruce Lipton, Gregg Braden samt Joe Dispenza´s  forskning følger jeg med stor interesse.

Israelsk-amerikansk professor i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky. Antonovsky siger, at en stærk følelse af sammenhæng ikke blot øger livskvaliteten hos den enkelte,  men også påvirker den fysiske og psykiske sundhedstilstand i positiv retning. Personer med stærk følelse af sammenhæng er bedre til at håndtere alvorlig stress, uden at det går ud over deres helbred i større grad.

Og netop her føler jeg at naturen giver mine klienter den ro, rum til refleksion –  med de nødvendige kognitive redskaber – de behøver for at kunne blive hel igen. At kunne finde sammenhæng i livet og herved blive hel igen.