Visionen

Visionen med Fysio-Natur  er at tilbyde fysioterapi og naturterapi. 

Fysioterapeutiske redskaber kan skabe flow i den fysiske krop. Der kan opnås bedre bevægemønstre og bevægeglæde. I mange tilfælde er det nok til at simple gener forsvinder.

I naturterapien arbejdes der terapeutisk med vores mentale ressourcer. Naturterapi har en positiv indvirkning på vores mentale helbred. Det ved man fra den seneste forskning.

Ved kroniske tilstande er det hensigtsmæssigt at koble fysioterapi og naturterapi, for at opnå det ønskede resultat. I naturterapien ønskes der at opnå en integration af det kropslig og det mentale. Dette gøres ved at skabe rum til refleksion for den enkelte. Rum til refleksion hvor der udføres hensigtsmæssige kognitive øvelser. 

Lider du eksempelvis af kroniske smerter så kan fysioterapien skabe et bedre flow i kroppens led. Naturterapien kan skabe ro og rum til reflektion og fornyet livsenergi/indsigt.

Min historie

Da jeg tilbage i 1993 blev uddannet autoriseret fysioterapeut glædede jeg mig til at skulle ud og hjælpe mennesker til et godt og sundt liv. Hurtigt måtte jeg erkende, at det var svært at fjerne kroniske smerter. De redskaber jeg havde lært på uddannelsen hjalp ikke. Ja, sommetider blev smerterne værre når klienten havde været hos mig. Når det handlede om akutte smerter var der ikke noget problem at hjælpe folk. Men de kroniske smerter ( smerter mere end 3 md. ) var betydelig mere problematiske at afhjælpe.

I 1998 valgte jeg at tage en 3 årig uddannelse til personlig udviklings konsulent på ID-Academy. Jeg ville have et  større indblik i,  hvordan vores følelser og tanker påvirker vores liv og helbred. Jeg fik her nogle spændende redskaber,  som jeg personligt har haft stor gavn af i årene der er gået. Jeg lærte bl. a. hvor meget kognition/perception betyder for vores liv som helhed og i dette tilfælde i forhold til smerter.

I 2015 deltog jeg på et stort  kursus i smertetackling. Her erkendte jeg, at kroniske smerter er langt, langt mere end de fysiske smerter. Jeg lærte også,  at vi  kan  gøre en masse for at få et godt liv med stor livskvalitet,  på trods af et liv med kroniske smerter.

Fysio-Natur er et produkt af de erfaringer og den viden jeg har fået gennem 25 år i sundhedsbranchen kombineret med de uddannelser jeg har.

Giv dig selv en stor gave og book en tid hos mig på menuen online booking eller kontakt mig så vi kan komme i gang.

De bedste hilsner

underskrift

Jeg er inspireret af:

Smerteforsker Gitte Handberg, Smertecenter Syd, OUH.

Den internationalt anerkendte cellebiolog, Bruce Lipton. Han har bl.a. skrevet bogen Cellernes Intelligens. Bruce Lipton, Gregg Braden samt Joe Dispenza´s  forskning følger jeg med stor interesse. 

Israelsk-amerikansk professor i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky.  Antonovskys tese går ud på, at en stærk følelse af sammenhæng ikke blot øger livskvaliteten hos den enkelte,  men også påvirker den fysiske og psykiske sundhedstilstand i positiv retning. Personer med stærk følelse af sammenhæng er bedre til at håndtere alvorlig stress, uden at det går ud over deres helbred i større grad.