STUDIO-I  er skabt for at give dig, der lider af kroniske smerter muligheden for at få en større indsigt i dit liv med kroniske smerter. Nyeste smerteforskning peger på, at kroniske smerter er andet og mere end fysiske smerter.

STUDIO-I står for indsigt. Jeg har fået det klare indtryk, som understøttes af medicinsk forskning,  at din viden om din smertetilstand ofte hjælper lige så meget som en hvilken som helst behandling.

Viden er magt, og forståelsen af dine smerter giver dig magt over dem.

Uvidenhed skaber angst og usikkerhed.

Jeg vil kombinere mine uddannelser således at du modtager smerteteori, øvelser og mindfullness mm.

Du vil blive coachet og jeg vil bruge øvelser og spørgeteknikker, der vil give dig indsigt i dit liv ud fra metakognitive perspektiver og epigenetiske perspektiver. Dette vil give dig mange A-HA – oplevelser.

________________________________

Da jeg tilbage i 1993 blev uddannet autoriseret fysioterapeut glædede jeg mig til at skulle ud og hjælpe mennesker til et godt og sundt liv. Hurtigt måtte jeg erkende, at det var svært at fjerne kroniske smerter. De redskaber jeg havde lært på uddannelsesinstitutionen hjalp ikke. Ja, sommetider blev smerterne værre når klienten havde været hos mig. Når det drejede sig om akutte smerter var der ikke noget problem med at hjælpe folk. Men de kroniske smerter ( smerter mere end 3 md. ) var betydelig mere problematiske.

I 1998 valgte jeg at tage en 3 årig uddannelse til personlig udviklings konsulent på ID-Academy. Jeg ville have et  større indblik i,  hvordan vores følelser og tanker påvirker vores liv og helbred. Jeg fik her nogle spændende redskaber,  som jeg personligt har haft stor gavn af i årene der er gået. Jeg lærte bl. a. hvor meget kognition/perception betyder for vores liv som helhed og i dette tilfælde i forhold til smerter.

I 2015 deltog jeg på et stort  kursus i smertetackling. Her erkendte jeg, at kroniske smerter er langt, langt mere end de fysiske smerter. Jeg lærte også,  at vi  kan  gøre en masse for at få et godt liv med stor livskvalitet,  på trods af et liv med kroniske smerter.

__________________________________

STUDIO-I er et produkt af de erfaringer og den viden jeg har fået gennem mine 22 år i sundhedsbranchen kombineret med de uddannelser jeg har.

Jeg mener det er på tide, at folk får en viden om hvad smerter er og hvordan de påvirker kroppen.

Jeg ved nu at det der lindre smerter allermest, er viden og egenomsorg.

Giv dig selv en stor gave og book en tid hos mig på menuen online booking eller kontakt mig så vi kan komme i gang.

De bedste hilsner

underskrift

Jeg er inspireret af:

Smerteforsker Gitte Handberg, Smertecenter Syd, OUH.

Den internationalt anerkendte cellebiolog, Bruce Lipton. Han har bl.a. skrevet bogen Cellernes Intelligens.

Israelsk-amerikansk professor i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky.  Antonovskys tese går ud på, at en stærk følelse af sammenhæng ikke blot øger livskvaliteten hos den enkelte,  men også påvirker den fysiske og psykiske sundhedstilstand i positiv retning. Personer med stærk følelse af sammenhæng er bedre til at håndtere alvorlig stress, uden at det går ud over deres helbred i større grad.