Visionen

Visionen med Fysio-Natur  er at tilbyde fysioterapi og naturbaseret terapi. 

Fysioterapeutiske redskaber kan skabe flow i den fysiske krop. Der kan opnås bedre bevægemønstre og bevægeglæde. I mange tilfælde er det nok til at simple gener forsvinder.

I naturbaseret terapi arbejdes der terapeutisk med vores mentale ressourcer. Forskning viser at naturbaseret terapi har en positiv indvirkning på vores mentale helbred. 

Ved kroniske tilstande er det hensigtsmæssigt at koble fysioterapi og naturbaseret terapi. I naturbaseret terapi ønskes der at opnå en integration af det kropslig og det mentale. Dette gøres ved at skabe rum til refleksion for den enkelte. Rum til refleksion hvor der udføres hensigtsmæssige kognitive øvelser samt relevante fysiske øvelser. 

Lider du eksempelvis af kroniske smerter så kan fysioterapien skabe et bedre flow i kroppens led. Naturbaseret terapi skaber ro og rum til reflektion og fornyet livsenergi/indsigt.